Uravalmentajan matkassa – osaaminen ja CV kuntoon (Monster 16.9.2016)

Uravalmentajan matkassa – osaaminen ja CV kuntoon

Uravalmentajan matkassa-artikkelisarjassa Monsteriin yhteyttä ottanut, työnhakuneuvoja kaivannut tietotekniikan insinööri Antti Suvilehto hyppää uravalmentaja Pilvi Nybomin (InCoaching Oy) matkaan. Antti ja Pilvi tapaavat elokuussa alkaneen prosessin aikana yhteensä viisi kertaa. Prosessin edetessä Antti saa neuvon jos toisenkin, ja kokeneen valmentajan käsissä edetään isoin harppauksin kohti työllistymistä. Sarja tarjoaa mahdollisuuden ammentaa tukea omaan työnhakuun tyypillisessä uravalmennusprosessissa läpikäydyistä asioista ja oivalluksista Antin kokemusten kautta.

Vahvuudet ja osaaminen muuntuvat CV:ksi

Antti ja Pilvi aloittivat yhteisen taipaleensa kartoittamalla Antin taustoja ja tämänhetkistä tilannetta. Toisessa tapaamisessa fokus oli omien vahvuuksien ja osaamisten tunnistamisessa ja kiteyttämissä. Myös CV:tä työstettiin eteenpäin, ja Antti saikin CV:tä varten useita oivalluksia.

– Jaoimme esimerkiksi työhistoriani kahteen eri osaan, opintoja ennen ja opintojen jälkeen. Näin sain niputettua vanhempaa kokemusta yhteen ja painotettua enemmän uudempaa kokemustani. Löysin myös useita onnistumisia ja kiitoksia työuraltani, joita voin nyt hyödyntää CV:llä. Täydensimme myös IT-taitoja ja kursseja. Nyt CV:ltäni löytyy myös linkki Linkedin-profiiliini, Antti kertoo saamistaan vinkeistä.

Ensimmäisen kerran kotitehtävänä Antilla oli oman vahvuus-mindmapin kokoaminen.

– Antti oli tehnyt sen huolellisesti ja sen avulla kävimme CV:tä läpi, ja mietimme mitä CV:lle on hyvä ottaa mukaan, Pilvi kehaisee valmennettavaansa.

Antti komppaa vahvuuskartan hyödyllisyyttä.

– Sen avulla pääsi hyvin jäsentelemään omaa työkokemusta, koulutuksia ja kursseja, sekä muuta historiaani.

Oma osaaminen haltuun ja sanoiksi

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on usein vaikeaa. Pilvin valmennuksessa Antti on oivaltanut, kuinka tärkeää tämä onnistuneen työnhaun kannalta on.

– On tärkeää miettiä, miten työnhakijana pystyisi kuvaamaan omaa itseään työnhaussa. Tuntuu ettei meillä ole kykyä tuoda esille omaa osaamistamme, vaan jaarittelemme asioita niin, ettei vastapuoli niitä ymmärrä, Antti pohtii.

Työnhaussa on olennaista kohdentaa hakemukset haettavan työpaikan tarpeiden mukaisesti. Piilotyöpaikkaa haettaessa taustatyö on tehtävä huolellisesti, jotta myös avoimen hakemuksen voi räätälöidä.

– Minulle alkaa avautua selkeästi se, että CV ja hakemus täytyy osata tehdä rekrytoijan kannalta. Haasteena minulla on ollut osaamiseni kuvaaminen ymmärrettävästi. Pilvin opastuksella huomasin, että tekemiseni eivät ole oikein avautuneet rekrytoijalle. Nyt opettelen kertomaan osaamisestani helpommin ymmärrettävästi, Antti miettii.

Piilotyöpaikkojen etsintä osaksi tehokasta työnhakua

Toisessa tapaamisessa sivuttiin hiukan myös tehokkaan työnhaun elementtejä ja piilotyöpaikkojen metsästämistä. Pilvi arvioi piilotyöpaikkoja olevan jopa 90 %.

Antille esimerkiksi oman ystäväverkoston hyödyntäminen on aikaisemmin tuntunut hankalalta, mutta Pilvin vinkkien avulla tähän löytyi luontevia tapoja.

– Keskustelimme piilotyöpaikkojen etsimisestä ja sain rohkeutta käyttää omia verkostojani tähän tehokkaammin. Nyt uskallan lähestyä ystäviäni ja tuttaviani rohkeammin kysymällä, josko heidän verkostoissaan löytyisi tahoja jotka ovat palkkaamassa uusia työntekijöitä, Antti kertoo.

Antin Linkedin-profiilia on myös hiottu ja Antti on alkanut hiljalleen rakentaa verkostoaan. Jokaisella tapaamisella Antti on myös saanut kasan kotitehtäviä. Ensi kertaa varten kirjoitetaan työhakemuksia ja jatketaan CV:n viimeistelyä.

Pilvi antaa täyden kympin valmennettavansa motivaatiosta työllistyä.

– Uskon vahvasti, että löydän töitä tavoiteaikataulussani, Antti hymyilee.

Tekstin on kirjoittanut Mirva Puranen, Monster.

Teksti on julkaistu Monsterissa 16.9.2016. Alkuperäinen teksti löytyy:

uravalmentajan matkassa

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin!

Etsitkö uutta työtä, mutta ponnistelusi ei tunnu tuottavan tulosta?

Viisi askelta työnhaussa menestymiseen -verkkokurssi antaa sinulle kaikki eväät nykypäivän työnhaussa menestymiseen.

Scroll to Top