Monsterlaisten kokoamat vinkit tilaisuudesta, jossa puhujana 23.3.

Pilvi Nybom oli puhujana Monsterin ”Oman osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työnhaussa” tilaisuudessa 23.3. Alla olevan linkin takaa Monsterlaisten kokoamat vinkit:

http://monsterklubi.fi/blog/oma-osaaminen-ja-vahvuudet-loytyvat-itseanalyysin-ja-harjoittelun-avulla/

Muun muassa seuraavan kaltaisia asioita he poimivat:

”Uravalmentaja Pilvi Nybom puhui työhausta oman osaamisensa myyntinä ja markkinointina. Tämä ei ole meille suomalaisille useinkaan kovin tuttua, mutta Nybomin neuvojen avulla oman osaamisen tunnistaminen on helpompaa.”

”Uravalmentaja Nybom korostaa, että omien vahvuuksiensa tunnistaminen on tärkeää. Niiden tunteminen auttaa niin urasuunnittelussa kuin työnhaussa ja työhaastatteluissa. Kun tietää vahvuutensa, osaa hyödyntää niitä ja onnistuu useammin.”

”Kaikki työnhaku lähtee itseanalyysista. Välillä omien vahvuuksien pohtiminen on haastavaa, koska ominaisuudet ovat niin abstrakteja. Erilaisten harjoitusten ja listojen kautta vahvuuksiin on mahdollista saada konkretiaa. Nybomin mukaan yksi parhaimmista harjoituksista on Mindmap-työkalu, jonka avulla pystyy hahmottamaan omaa kokonaisosaamistaan.”

”Omien vahvuuksien listaaminen Mindmapiin eli miellekarttaan työpaikka ja työnkuva kerrallaan voi tuoda yllättäviä ominaisuuksia, joita ei ole muistanut tai ajatellut vahvuuksina. Omalle osaamiselleen tullaan myös usein sokeaksi. Osaaminen ei tule esille vain aiempien työpaikkojen kautta – harrastuksista tai luonteenpiirteistä voi löytyä myös vahvuuksia työntekijänä.

”Avaa vahvuuksiasi ja osaamistasi esimerkkien kautta. Tarinat ja käytännön esimerkit avaavat osaamistasi. Joskus on helpompaa kuvailla osaamistaan kolmannen osapuolen kautta, jos itsensä kehuminen tuntuu vaikealta. Kerro, mistä ominaisuuksista olet saanut useimmiten positiivista palautetta, neuvoo Nybom.”

”Koosta CV:n alkuun noin 5–7 riviä pitkä tiivistelmä, jossa on kirjoitettu selkeästi auki oma osaamisesi.Muista, että työnhaku on oman osaamisesi markkinointia eli kerro työnantajalle niin osaamisesi kuin persoonasi ominaisuudet.”

”Myös lyhyen minuutin pituisen ”hissipuheen” harjoittelu opettaa jäsentämään omaa osaamistaan. Hissipuhetta eli itsensä työnantajalle markkinointia kannattaa harjoitella miellekartan koostamisen jälkeen. Kun perusteellinen itseanalyysi on tehty, on paremmin selvillä omista vahvuuksistaan.”

Businesskuva_ihmiset pöydänääressä

 

 

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Etsitkö uutta työtä, mutta ponnistelusi ei tunnu tuottavan tulosta?

Viisi askelta työnhaussa menestymiseen -verkkokurssi antaa sinulle kaikki eväät nykypäivän työnhaussa menestymiseen.

Vieritä ylös