7 askelta kohti täydellistä ansioluetteloa (Ura-lehti 10.12.2015)

1. Tunnista oma osaaminen

Kun olet päättänyt, että haluat laatia itsellesi kunnollisen CV:n, aloita miettimällä vahvuuksiasi. Mitä olet tehnyt? Missä olet hyvä? Mitä erityistaitoja sinulla on? Omien taitojen tiedostamisessa voi olla apuna mindmap, joka auttaa kartoittamaan vahvuudet eri kokonaisuuksien kannalta.

2. Laadi otsikot

InCoaching-konsulttifirman kouluttaja Pilvi Nybom neuvoo rakentamaan CV:n niin, että eri otsikoiden alta löytyy ainakin seuraavat: henkilötiedot, tiivistelmä osaamisesta, työkokemus, koulutus, kielitaito, tekniset taidot, harrastukset ja suosittelijat. Sisällöt kannattaa järjestää otsikoiden alle kronologisesti tuoreimmasta vanhimpaan. Vaikka harrastukset voivat tuntua virallisen oloisessa ansioluettelossa turhalta, ne ovat kuitenkin ainoa teema, joka kertoo hakijan persoonasta ja erottaa hänet ihmisenä muista kandidaateista. Lisäksi mukaan voi ottaa tulevaisuuden tavoitteet, kurssit sekä luottamustehtävät.

3. Tiivistä alkuun

Alkuun on hyvä sijoittaa 5-7 rivin mittainen tiivistelmä oman osaamisen ytimestä. Se on myös hyvä paikka avata hieman sitä, mitä työhistoria pitää sisällään. Nybom antaa esimerkin:

“Olen kokenut henkilöstöhallinnon ammattilainen. Olen työskennellyt erilaisissa HR-tehtävissä viimeisten kymmenen vuoden ajan. Työtehtävät ovat liittyneet henkilöstön kehittämiseen, koulutussuunnitteluun ja erilaisiin henkilöstöhallinnon projekteihin. Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri.”

4. Myy osaamisesi

Nybom muistuttaa, että ansioluettelo ei ole pelkkä listaus asioista vaan työnäyte. Se on ennen kaikkea dokumentti, jolla hakija voi markkinoida omaa osaamistaan. Siksi jokaista työtehtävää kirjattaessa kannattaa miettiä, mitä siinä on oppinut ja kuinka tehtävässä on onnistunut. Kun ansioluettelo on huolella laadittu, haastattelussa keskustelu pääsee alusta alkaen syvemmälle.

5. Kirjoita muutama eri versio

Harvalla meistä on vain yksi selkeä uratavoite. Siksi eri haaveiden urapolkuja varten voi laatia hieman erilaiset CV:t. Jos esimerkiksi hallintotieteen pää­aineesta valmistunut voisi nähdä itsensä sekä konsulttina että valtion virassa, voisi esimerkiksi ansioluettelon tiivistelmistä toisessa korostaa sosiaalisia taitoja ja toisessa kykyä kokonaisuuksien hallintaan. Pidä kuitenkin mielessä, että hakemuskirje on työpaikkakohtainen, kun taas CV on yleispätevä dokumentti.

6. Asettele ja muotoile viisaasti

Ideaalipituus CV:lle on noin 2-3 sivua. Yhdelle sivulle ei mahdu juuri työpaikkalistaa enempää, ja yli kaksi sivua saattaa mennä jaaritteluksi. CV:hen kannattaa liittää kuva, sillä hakijalla saattaa olla montakin projektia samaan aikaan käynnissä, ja kasvot jäävät paremmin mieleen. Nybomin mukaan kuvan ei tarvitse olla virallisuudessaan passikuvan luokkaa, mutta kuten koko ansioluettelossa, myös kuvavalinnassa kannattaa huomioida dokumentin kohdeyleisö.

Nämä vinkkini on julkaistu Ura-lehdessä 10.12. 2015. Yhteistyö Yhteiskunta-alan korkeakouluttujen kanssa tuntuu hyvälle, olenhan Valtiotieteilijä koulutukseltani minäkin.

 

Piditkö tästä artikkelista? Kerro siitä muillekin!

Etsitkö uutta työtä, mutta ponnistelusi ei tunnu tuottavan tulosta?

Viisi askelta työnhaussa menestymiseen -verkkokurssi antaa sinulle kaikki eväät nykypäivän työnhaussa menestymiseen.

Scroll to Top